Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..
                                
18.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞI 

18.UPK KAYIT FORMU
© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan