Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..

  
  *Kars Hakkında Öğrenmek İstediğiniz Herşey...
© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan