Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Sami ÖZCAN
Kafkas Üniversitesi Rektörü

Kongre Dönem Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YÜCE
Kafkas Üniversitesi – İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Bşk.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YÜCE

ÜYELER :
Yrd.Doç.Dr. Levent GELİBOLU
Prof.Dr. Uğur GÜLLÜLÜ
Prof.Dr. Aysel ERCİŞ
Doç.Dr. Sevtap ÜNAL
Yrd.Doç.Dr. Ali Dursun AYDIN
Yrd.Doç.Dr. M.Emin KARABAYIR
Öğr.Gör. Erkan GÜNERHAN
Arş.Gör. Filiz ASLAN
Okt. Ertürk MERT(Sağlk,Kültür ve Spor Daire Başkanı)
© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan