Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..

 Ana Tema: Yerel Ekonomilerin Uluslararasılaşmasında Küresel Pazarlamanın Katkısı

  Alt Konu Başlıkları
 *Dağıtım Kanalları - Lojistik
 *Endüstriyel Pazarlama
 *Fiyatlama ve Yönetimi
 *Hizmetlerin Pazarlanması
 *Marka Yönetimi
 *Pazarlama Araştırması
 *Pazarlama Eğitimi
 *Pazarlama İletişimi
 *Pazarlama Mevzuatı
 *Pazarlama Tarihi
 *Pazarlama Teorisi
 *Pazarlama ve Teknoloji
 *Pazarlama ve Turizm
 *Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi
 *Pazarlamada Güncel Uygulamalar
 *Pazarlamada Sosyal Sorumluluk ve Etik
 *Perakendecilik
 *Satış ve Müşteri İlişkileri (Deneyimleri) Yönetimi
 *Tüketici Davranışları
 *Uluslararası Pazarlama
 *Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme
© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan