Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..


Saygı Değer Pazarlama Akademisyenleri;

18.Ulusal Pazarlama Kongresi, 19-22 Haziran 2013 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Kars-Sarıkamış’ta yapılacaktır.

Ulusal Pazarlama Kongreleri siz değerli pazarlama akademisyenleri ve uygulayıcılarının katkıları ve katılımları ile nitelikli bir bilim ve bilgi paylaşım ortamına dönüşmüştür. Amacımız ise yıllardır süregelen bu paylaşım ortamını Kars’ta oluşturmaktır.

Yirminci yüzyıla damgasını vuran bir süreç olarak karşımıza çıkan küreselleşme sonucunda iletişim, ulaştırma ve teknolojideki hızlı gelişmeler, hammadde ve pazara yakınlık gibi geleneksel değişkenler yeniden irdelenirken, dünyanın herhangi bir yöresinde üretilen bir ürünün, herhangi bir bölgesinde satılması mümkün hale gelmiştir. Küreselleşmenin doğal bir sonucu olan bu durum işletmeleri ulusal değil uluslararası düşünmeye zorlamakta ve uluslararası pazarlamanın öneminin her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Küreselleşme süreci, bu süreçte ortaya çıkan küresel sorunlar ve fırsatlar, yerel ekonomilerin bu sürece ayak uydurabilme çabaları ve bu çabalara yönelik ortaya atılan çözüm önerileri gibi konular gelecek dönemde de hem akademisyenler hem de uygulayıcılar arasında sıkça tartışılacaktır. Teması “Yerel Ekonomilerin Uluslararasılaşmasında Küresel Pazarlamanın Katkısı” olan 18. Ulusal Pazarlama Kongresinde küresel pazarlama ve stratejilerini ele almaya davet ediyoruz.

Bu bağlamda, pazarlama alanında yeni fikirleri, bilgileri, bulguları ve kavramları paylaşmak, ülkemizin pazarlama literatürüne kazandırılacak bu çok değerli bilimsel çalışmaları birlikte değerlendirmek üzere Kars’ta buluşuyoruz.

19-22 Haziran 2013 tarihlerinde sizleri çağlar boyunca sayısız uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kafkas ve Anadolu kültürlerinin tarihsel buluşma noktası Kars’ta eşsiz doğal güzelliği ve sarıçam ormanları içerisinde bulunan Sarıkamış’a davet ediyoruz.

Sizinle olmaktan büyük onur duyacağız. En içten sevgi ve saygılarımla,

Yrd.Doç.Dr. Alpaslan YÜCE

18.Ulusal Pazarlama Kongresi

Düzenleme Kurulu Başkanı

© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan