Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..

Kongre Takvimi

 

31 Ocak 2013

Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi

20 Şubat 2013

Kabul edilen bildiri özetlerinin açıklanması

06 Mayıs 2013

Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi

15 Mayıs 2013

Bildiri tam metinlerinin kabul ilanı

19-22 Haziran 2013

KONGRE

© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan